Satsa på miljövänliga fönster

Med energifönster höjer du värdet på ditt hus samtidigt som du minskar uppvärmningskostnaden. Dessa miljövänliga fönster ska ha ett U-värde på 1,2 W/m2 K eller mindre. Men vad gäller generellt för fönster? Läs mer om hur du ska tänka gällande isolering, glas och karmar här.

Fönster isolerar olika bra

Olika fönster isolerar olika bra. För att mäta ett fönster, och andra delar av husets för den delen, isoleringsförmåga använder man sig av ett definierat värde – ett så kallat U-värde. Det räknar man ut genom att använda formeln: W/m2 K (watt per kvadratmeter och kelvin).

U-värdet bör vara så lågt som möjligt, då isolerar fönstret eller det mätta materialet bättre. Riktlinjer för detta är följande

  • Med ett U-värde under 1,2 får fönstret klassas som energifönster
  • Med ett U-värde under 0,9 får fönstret märkningen Energiklass A
  • Med ett värde över 3,0 isolerar fönstret förhållandevis riktigt dåligt

Det finns olika typer av fönsterkonstruktioner som är gjorda för att isolera bättre.

En variant är att skapa luftfickor mellan flera fönsterrutor, eftersom detta ger en högre isoleringsförmåga. Detta kallas tvåluftsfönster, treluftsfönster eller fyrluftsfönster, beroende på hur många luftfickor eller skikt som finns i fönstret.

Ytterligare en nivå av isolering innebär det när man fyller mellanrummet mellan glasskivorna med en ädelgas. Det finns nämligen ädelgaser vars egenskaper gör att värmen stannar i huset, och att värme från utsidan förs in till insidan. Men när du ska byta fönster spelar såklart kostnad också en roll, och tyvärr är det så att energifönster idag generellt är dyrare än de med högt U-värde.

Olika ramar att överväga när du ska byta fönster

Ioleringsförmågan påverkas även beroende på vilken typ av ram du vill ha.

Här gäller följande generella fakta:

  • Träramar är i Sverige en av de billigaste typerna av ramar, mycket för att vi har stor tillgång till råvaran trä här. Olika trä isolerar olika bra, men generellt så är all trä bra på att isolera. Det som kan vara en nackdel med trä är att man måste underhålla det för att det ska hålla länge. Målning och fuktbehandling gör att inköpspriset egentligen inte blir det slutgiltiga priset för träramarnas livstid.
  • PVC-ramar har historiskt sett inte varit så populära i Sverige, kanske för att de är gjorda av plast, som generellt har dåliga isolerande egenskaper, vilket inte är så bra i ett land där det är kallt halva året. Dagens PVC-fönster har dock mycket bättre isolatoriska egenskaper, och en annan fördel med PVC-ramar är att de är i princip underhållsfria.
  • Aluminiumramar har länge ansetts vara den mest exklusiva typen av ram. Aluminium har mycket bra isolerande egenskaper och är i princip underhållsfritt, men är något av en miljöbov vid tillverkningen. Om man har målade aluminiumramar och de bleks kan det även vara svårt att få till samma färg som i original, då ramen ytbehandlas på ett speciellt sätt i fabrik.

Kan jag byta fönster själv?

Ja, det kan man. Men, det är viktigt att då ha den hantverksmässiga kunskap som krävs för att det ska bli riktigt och fackmannamässigt gjort. Ett dåligt utfört arbete kan nämligen dels påverka U-värdet för fönstret (till exempel om det inte sluter tätt mellan karmen och väggen), och vid en framtida husförsäljning drar riktigt väl utförda renoveringar i princip alltid upp priset.