ROT-avdrag vid fönsterköp

ROT-avdraget är en välsignelse för många husägare. Det gör att många nödvändiga renoveringsarbeten blir betydligt billigare – det gäller även när man ska skaffa nya fönster. Under senare år har också processen för hur ROT-avdraget fungerar förenklats för konsumenter, så pass mycket att man knappt ens behöver veta vad det är för att dra nytta av det. Men det kan ändå vara på sin plats att informera om hur det fungerar, eftersom ROT-avdraget trots allt är begränsat. Det gäller inte för allting, och det finns en gräns för hur mycket man kan utnyttja det under ett år.

Vad kan man dra av med ett ROT?

Till att börja med så täcker ROT-avdraget enbart arbetskostnaden. Man kan alltså inte dra av kostnaden för inköp av fönster och annat material. Med andra ord, om man monterar fönstren själv så kan man inte använda ROT-avdraget. Dessutom krävs att den person eller det företag man anlitar har F-skattesedel – med andra ord, är ett riktigt företag. Det går inte att leja grannen och betala honom för jobbet och sedan dra av halva kostnaden med ROT. Likväl kan man inte anlita ett eget företag för jobbet, eller ett där en nära släkting kommer att göra det, och använda ROT. Mer detaljerade regler återfinns på Skatteverkets hemsida.

Hur mycket kan man dra av med ROT?

Det är stor risk att ROT kommer att ändras under de kommande åren. Från och med 2016 sänktes exempelvis ROT-avdraget från 50 procent till 30 procent. En sak som dock inte  ändrades under 2016 är att maxgränsen för hur mycket man kan dra av under ett år fortsatt ligger på 50 000 kronor per husägare. Glöm inte att maxgränser gäller per husägare  – är ni alltså två husägare på samma hus blir totalsumman 100 000 på ett år.