Olika typer av fönsterglas

Det är inte bara vilket typ av fönster du vill ha som spelar roll när du ska köpa fönster, du måste också bestämma dig om vilket typ av glas du vill ha i fönstret. Dessutom finns också valet av hur många glas du vill ha.

Du kan variera antalet glas i fönstret

3-glasfönster består av tre glas i fönsterbågen. Glasen är monterade tätt tillsammans och har en mellanliggande metallskena. Beroende på vad man vill ha så finns det olika gaser som kan finnas mellan de olika glasen. Naturligtvis finns alternativet med enbart luft, men om man vill ha glas som jobbar för en bättre isolering kan man med fördel välja fönster med argongas. Att bygga upp glasen i olika skikt gör också att de blir bättre på att hålla störande ljud ute, samtidigt som värmen bevaras bättre.

2-glasfönster har helt enkelt endast två glas.

2+1-glas har två fönsterbågar. I innebågen sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen sitter ett enkelglas. De två fönsterbågarna är ihopkopplade men kan tas isär. Det gör att du kan sätta in persienner eller spröjs om du skulle vilja.

1+1-glas består av två fönsterbågar som har varsitt enkelglas. De är ihopkopplade men kan lätt öppnas. Även här går det bra att sätta in dina persienner.

När man sen ska välja glastyp så bör man också överväga att solen strålar in värme i huset. Det går då att genom rätt val av fönster göra så att värme och ljus inte uppfattas som lika störande under sommaren, utan snarare ger ett behagligt och jämnt inomhusklimat, både sommar och vinter, vilket betyder att kostnaderna för att värma eller kyla ner ditt hus inte behöver bli lika stora. Speciellt relevant är det för fönster i söderläge.

Välj rätt fönsterglas

Om du har stora ytor på din fasad som täcks av fönster betyder det att du än mer hänsynsfullt behöver välja en bra glastyp, annars riskerar du att påverkas av buller och ljus, samtidigt som värmeläckaget är stort. Det går dock att ha en fasad täckt av glas, samtidigt som det är energisnålt och ljudisolerat. Det gäller bara att välja rätt glas! Nedan kommer du att få se ett gäng av de alternativ som finns:

Energiglas

Energiglas är precis vad det låter som, glas som sparar energi och minskar värmeförluster. Det har en tunn genomskinlig metallhinna som gör att kortvågig varm strålning får komma in men hindrar att den långvågiga rumsvärmen strålar ut. Dessa kallas även för lågemissionsglas.

Härdat glas

Om man vi ha säkrare glas, som inte lämnar några vassa kanter när det går sönder, ska man välja ett härdat glas. De är också gjorde för att vara starkare än normala glas.

Gasfylld isoleringsruta

Luften som normalt finns mellan glasen har här istället bytts ut av en gas som hjälper till att isolera din fastighet. Till detta används ofta den ofarliga gasen argon.

Solskyddsglas

Det här glaset släpper nästan in lika mycket sol som vanligt glas, skillnaden är att det stänger ute solvärmen. Genom detta slipper du att kyla ner huset extra på sommaren.