Olika typer av fönster

klassiskt-svenskt-fönsterDet finns många olika typer av fönster att välja på där ute på marknaden. På denna sida kommer du att kunna hitta en närmare beskrivning på hur olika fönster skiljer sig från varandra . Det kan förhoppningsvis hjälpa dig att göra ditt val betydligt lättare, eller så gör det dig ännu bättre förberedd på den första kontakten med fönsterleverantören, fönsterfirman eller fönsterföretaget, där du bättre kan specificera dina önskemål och behov.

Inåtgående fönster

Inåtgående fönster är fönster som allra bäst lämpar sig att installeras i moderna hus, på olika våningsplan högre upp i hus. De kan också sättas in på andra ställen där det är väldigt svårt, eller till och med omöjligt, att nå hela fönstret på ett bra och effektivt sätt, när man exempelvis gör rent dem.

Utåtgående fönster

Utåtgående fönster gör sig bra på klassiska hus där man med lätthet kan nå dem från utsidan. Dessa fönster gör det också lätt att vädra och har du samtidigt en låsmekanism så kommer fönstret verkligen att låta dig ta in mycket frisk luft i bostaden. Dessutom är det viktigt att det här beslaget finns här, då det är av yttersta vikt för att barnsäkra fönstret.

Vridfönster

Ett vridfönster kombinerar fördelarna med inåtgående och utåtgående fönster. Fönstret är nämligen väldigt lätt att vrida och vända på vilket gör att du lätt kommer åt alla ställen som behöver putsas. Du kan också variera öppningen beroende på hur mycket vädring du vill ha. I dessa fönster brukar en barnsäkerhetsspärr ingå. Beslagen brukar också vara kraftiga vilket gör att inbrott blir betydligt svårare om du har dessa fönster.

Sideswingfönster

Sideswingfönster är en variant på vridfönster, som liksom vridfönstret, ger dig samma fördelar som finns kombinerat med inåtgående och utåtgående fönster. Det är också lätt att hålla det rent då det öppnas vertikalt på sin egen axel och därför är lätt att komma åt. Många fönster kommer med mekanismer som gör själva öppnandet svårare, vilket är bra ur säkerhetssynpunkt.

Karmfasta fönster

Om du väljer Karmfasta fönster får du stabila fönster som sitter helt och hållet fast i karmen. Det betyder i sin tur att det inte går att öppna dem och man kan därför göra dem kraftigare. Dessa är oftast de billigaste alternativen på marknaden. Har du fönsterplatser som du känner är lämpliga för att inte behöva öppnas? Då kan du överväga dessa.

Höger- eller vänsterhängt?

Som ni säkert förstår så beror det på vilken sida som gångjärnen sitter. Men det kan ändå vara bra att fundera på om du föredrar det enda framför det andra? Vill du öppna åt höger eller vänster? Vad som passar bäst kan bero på utformningen på rummet, vad du har utanför fönstret samt hur reflektionen blir. Det är alltså väldigt personligt hur du vill ha det, men helt klart en faktor att ta med när man köper fönster.

Funderar du nu på vilket glas du ska välja? Vi har skrivit mer om det på den här sidan.