ROT-avdrag vid fönsterköp

ROT-avdraget är en välsignelse för många husägare. Det gör att många nödvändiga renoveringsarbeten blir betydligt billigare, och det gäller även när man ska skaffa nya fönster. Under senare år har också processen för hur ROT-avdraget fungerar förenklats för konsumenter, så pass mycket att man knappt ens behöver veta vad det är för att dra nytta av det. Men det kan ändå vara på sin plats att informera om hur det fungerar, eftersom ROT-avdraget trots allt är begränsat. Det gäller inte för allting, och det finns en gräns för hur mycket man kan utnyttja det under ett år.

Vad kan man dra av med ROT?
Till att börja med så täcker ROT-avdraget enbart arbetskostnaden. Man kan alltså inte dra av kostnaden för inköp av fönster och annat material. Med andra ord, om man monterar fönstren själv så kan man inte använda ROT-avdraget. Dessutom krävs att den person eller det företag man anlitar har F-skattesedel – med andra ord, är ett riktigt företag. Det går inte att leja grannen och betala honom för jobbet och sedan dra av halva kostnaden med ROT. Likväl kan man inte anlita ett eget företag för jobbet, eller ett där en nära släkting kommer att göra det, och använda ROT. Mer detaljerade regler återfinns på Skatteverkets hemsida.

Hur mycket kan man dra av med ROT?
Det är stor risk att ROT kommer att ändras under de kommande åren; där en förändring redan är aviserad: från och med kommer ROT-avdraget att sänkas från dagens 50 % till 30 %. Med andra ord, ROT-avdraget kommer att ligga på 70 % av dagens nivå. En sak som dock inte kommer att ändras under 2016 är att maxgränsen för hur mycket man kan dra av under ett år fortsatt kommer att ligga på 50 000 kronor per person. Men då ROT–avdraget diskuteras mycket nu, så är det bra att verifiera siffrorna på Skatteverkets hemsida.